CHANSONS Basques :

Basques

MARITXU NORA ZOAZ (Herrikoia)


Maritxu, nora zoaz, eder galant hori ?
Iturrira, Bartolo, nai badezu etorri.
Iturrian zer dago ? Ardotxo txuria ;
Biok edango degu nahi degun guzia.

Maritxu, zuregana biltzen naizenean,
Poza nabaitutzen det nere barrenean.
Bartolo, nik ere det atsegin hartutzen,
Ur-billa noanean, banauzu laguntzen.

Maritxu, baldin asmo badezu ezkontzea
Lendabiziko nitzaz oroitu zaitia.
Zure mende jartzen naiz denbora guziko
Bartolokin etzera gaizki eroriko.